​Vedligeholdelse

Generelt om vedligeholdelse
af døre og vinduer

Der skal for vinduer og yderdøre i alle materialekategorier foretages et almindeligt vedligehold, der omfatter rengøring og smøring samt kontrol af Overfladebehandling, tætningslister og glasbånd. Dette vedligehold gennemføres efter følgende retningslinjer.

Vedligehold af overfladebehandling

Elementer med udvendige overflader af træ skal altid have en overfladebehandling, hvis primære funktion er at sikre mod skadelige fugtvariationer i træmaterialet.

Vedligehold af overfladebehandlingen skal ske, når der er tegn på svigt af behandlingens vandafvisende funktion.

På elementer med dækkende overfladebehandling vil tegn på svigt ved behandlingen normalt først optræde på bundglaslister af træ, ved de nederste ender af sideglaslisterne samt ved de nederste rammehjørner. Konstatere man revner i overfladebehandlingen, skal dette udbedres med det samme, ved let at pudse overfladen af den gamle maling af og påføre ny maling.

Behov for vedligehold af overfladebehandlingen er meget afhængig af elementernes indbygning og geografiske orientering, men som ”tommelfingerregel” kan regnes med 5-10 års intervaller.

Dør Bundkarme i hårdttræ skal have Olie minimum 1 gang om året for at bevare den vandafvisende funktion og undgå råd i bundkarm og side karme.

 

Aktiver Trepunkts låsen i døre hver gang

I de første år af en dørs levetid er det meget vigtigt at bruge trepunkts låsen hver gang man lukker døren. Dette er for at toppen og bunden af rammen bliver holdt på plads, mens træet arbejder og gerne vil slå sig ind mod varmen som er i et hus. Hvis man ikke aktiverer trepunktslåsen kan der i starten være lidt luft i top og bund i Grebssiden. En dør kan ikke garanteres tæt, så længe trepunktslåsen ikke er aktiveret.

Bruger man trepunktslåsen og døren er monteret rigtigt, har man en dør der altid er tæt.

Rengøring

Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karmflader. Rengøring heraf bør ske med passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Efterfølgende aftørres flader og kanter.

Smøring

Der bør en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag. Specielt er det vigtigt, at bevægelige nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag renholdes og smøres mindst én gang om året.

Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør.

Ved bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin eller specielt glidemiddel efter leverandørens anvisning. Sådanne forbindelser forekommer ved glideskinner af forskellig type, og det er vigtigt for funktionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glideflader m.v.

​Tætningslister og glasbånd

Sammen med den årlige smøring bør foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd.

For tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat opfylder deres tætningsfunktion. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation at af- og genmontere tætningslisterne, og det bør så vidt muligt altid ske i forbindelse med vedligehold af en evt. overfladebehandling. Tætningslister må aldrig overmales!

Bemærk!! En tætningsliste er en sliddel som man må påregne bliver klemt med tiden og den skal derfor udskiftes når den er blevet klemt til at elementet ikke lukker helt tæt.

For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikkerhed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes komprimering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad – evt. et barberblad – der skal møde modstand ved indføring mellem glasfladen og glasbåndet.

Mahogni

Ved oliebehandlede elementer af Mahogni vil tegn på svigt ved overfladebehandlingen normalt vise sig som misfarvning og deformering af træet i de udsatte områder, der er angivet under malede elementer.

For at hindre misfarvning og deformering af mahognielementer er det vigtigt, at overfladebehandlingen forbliver vandafvisende. Dette betyder, at der efter leveringen er behov for vedligehold med mahogniolie med et halvt års interval de første 2-3 år, mens der senere foretages genbehandling med 1-2 års intervaller.

Mahogni fyldninger skal dog behandles med mahogniolie senest 5 uger efter levering for at de ikke bliver misfarvede, deforme eller revner.

Vedligehold af oliebehandling bør altid foretages med et produkt og efter en metode, som anbefales af Agerbo Døre & vinduer ApS, så er du i tvivl om noget som helst.. Så ring endelig til os på 28118046.