Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

Evt. hjørnebeskyttere, afdækningsfolie eller anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med elementernes montering. Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de er friholdt fra underlaget. Elementerne skal beskyttes modnedbør og tilsmudsning ved en stabil afdækning. Der skal samtidig være mulighed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses. Separate ruder bør opbevares under tag.

Leveringstidspunktet er i henhold til det angivne tidspunkt i ordrebekræftelsen og regnes altid fra det tidspunkt, hvor Agerbo Døre & Vinduer ApS har modtaget godkendelse i form af underskrift, samt fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. Der tages dog forbehold mod force majeure, forsinkelser fra underleverandører, krig, brand, strejke, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, vejrforstyrrelser, materiale glasfejl og fabrikationsfejl, foruden forsinkelser af råmaterialer forbundet med fremstillingen af produktet. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet. Det nye element skal kontrolleres, at det er som ønsket, før det tages i brug, men senest 14 dage efter leveringen. Skulle du, mod forventning, konstatere fejl eller fragt skade ved et produkt, skal du kontakte Agerbo inden produktet monteres/isættes.

Montering af vinduer
Vinduer skal monteres efter vores anvisninger for at bevare garantien. Det nye element skal kontrolleres, at det er som ønsket, før det tages i brug, men senest 14 dage efter leveringen. Skulle du, mod forventning, konstatere fejl eller fragt skade ved et produkt, skal du kontakte før produktet monteres/isættes.

 • Det gamle vindue fjernes.
 • Det nye vindue skilles evt. fra hinanden, så man har karm og ramme hver for sig.
 • Vindueskarmen sættes herefter i murhullet
 • Vindueskarmen sættes i med kiler. (Bundkarmen skal være i vater)
 • Nu monteres Rammen, så der er lige meget luft mellem ramme og karm hele vejen
 • Dette justeres ved at rette på kilerne så afstanden er den samme mellem ramme og karmen hele vejen rundt.

 

Brug af karmskruer:

 • Der skal bruges 2 karmskruer i begge sider af karmen
 • Husk klodser bag alle skruer, så karmen ikke trækkes ud af skruerne
 • Måler dit nye vindue mere end 120 cm i højden, skal der bruges 3 karmskruer i hver side.
 • Derefter monteres der en skrue i overkarmen og en i bundkarmen for at holde dem på plads
 • Efter at karmskruerne er monteret, skal fugen stoppes udvendigt fra. Hertil anvendes isoleringsmateriale.
 • Vær opmærksom på brugen af ekspanderende skum, da det presser på karmen, som så kan blive skæv.
 • Bagstop presses ind i fugen, således at der stadig er 1 cm til forkanten af vindueskarmen.
 • Til sidst fuges vinduet udvendigt med en elastisk fugemasse, eller der kan anvendes et ekspanderende fugebånd.

 

Montering af døre

 • Døre skal monteres efter vores anvisninger for at bevare garantien.
 • Den gamle dør fjernes.
 • Dørens karm og ramme skilles fra hinanden, så man har karm og ramme hver for sig.
 • Dørkarmen sættes ind i dørhullet som ønsket og skal stilles på tagpap eller lignende så der ikke trækkes vand op i bundkarmen. Døre med alu-bundkarm må godt stilles direkte på jorden da de ikke kan trække vand op( Det er meget vigtigt at døren ikke stilles direkte på jorden da man ellers med tiden vil ødelægge døren og miste garantien )
 • Karmen uden rammen fastgøres nu med kiler.
 • Siden, hvor hængslerne er monteret, sættes i lod og skrues fast 3 til 4 steder i falsen, med klodser bag Karmen.
 • Herefter sættes dørrammen på hængslerne igen.
 • Brug kilerne til at justere karmen så luften mellem karmen og rammen er helt rigtig.
 • Husk altid at sætte en klods bag nederste hængsel da det er der alt vægten er.
 • Den luftafstand, der måtte være mellem overkarmen og dørrammen skal tilpasses, så der er mindre luft øverst i Håndtagssiden. Herved kan døren sætte sig lidt, uden at den kommer til at binde.
 • Når døren sidder korrekt skrues der 3-4 skruer i falsen i åbningssiden med klodser bag karmen. Derefter monteres der en skrue i overkarmen for at holde den på plads.
 • Husk klodser bag alle skruer, så karmen ikke trækkes ud af skruerne.
 • Efter at karmskruerne er monteret, skal fugen stoppes udvendigt fra. Hertil anvendes isoleringsmateriale.
 • Vær opmærksom på brugen af ekspanderende skum, da det presser på karmen, som så kan blive skæv.
 • Bagstop presses ind i fugen, således at der stadig er 1 cm til forkanten af vindueskarmen.
 • Døren fuges udvendigt med en elastisk fugemasse, eller der kan anvendes et ekspanderende fugebånd.

 

Bemærk!! der ikke må fuges foran drænhuller udv. under bundkarmen på indadgående døre. Fugen skal lægge 2 cm inde, så vand kan trænge ud gennem hullerne.

I de første års tid er det meget vigtigt at bruge trepunkts låsen hver gang man lukker døren, så toppen og bunden af rammen bliver holdt på plads, mens træet arbejder. Hvis man ikke aktiverer trepunktslåsen, kan der i starten være lidt luft i top og bund.

Husk på, at døre og vinduer er naturprodukter og arbejder (dvs. udvider sig og trækker sig sammen) forskelligt alt efter vejret, så det er derfor vigtigt at træet har pladsen til at arbejde.

Fugevejledninger

Fugevejledning til Træ Vinduer:

 • Fugen må lægges helt ud til yderkanten i alle fire sider af vinduet, således at alle sider er beskyttet for vand

 

Fugevejledning til Indadgående Træ Døre:

 • Fugen må lægges ud til yderkanten i top og sider således at trædelen er beskyttet for vand
 • Bundfugen skal lægges tilbage således at bunddræn er fri og kan evt. vand kan trække ud af bunden.

 

Fugevejledning til Udadgående Træ Døre:

 • Fugen må lægges ud til yderkanten i alle fire sider således at alle sider er beskyttet for vand

 

Fugevejledning til alu/træ Vinduer og døre

 • Fugen må lægges ud til alu-kanten i top / sider således at der er lukket af for vand.
 • Drænhullerne i bunden må ikke fuges til.

 

Uanset hvilken type hus du har, må du aldrig bruge diffusionstæt (ikke åndbar) fugemasse både udvendigt og indvendigt. Kommer der fugt og vand ind i mellemrummet mellem de to fuger, vil det ikke kunne komme ud igen, men sætte sig i træværket.